کاشت بیش از 60هزار بوته از انواع دستگاه لیزر های فصلی در آیلند میانی بلوار سپاه

به مراد افزایش زیبایی بصری و اهمیت کاشت دستگاه لیزر در بخشها شهری مطابق با سال‌های گذشته و با نزدیک شدن به روزها فصل تابستان , سازمان فضای سبز ناحیه مبادرت به کاشت بیش از شصت هزاراز گونه های دستگاه لیزر فصلی و همیشگی در در بولوار سپاه کرد .
کاشت بیشتراز 60هزار بوته از اشکال دستگاه لیزر های فصلی در آیلند میانی بلوار سپاه
به نقل از ارتباط ها عمومی شهرداری منطقه هفت , حمید کمپانی سعدی ; رییس سازمان فضای سبز حوزه‌ از کاشت بیشتراز شصت هرار بوته از گونه های دستگاه لیزر های فصلی در آیلند میانی بلوار سپاه خبر بخشید .

او با اشاره به ارتقاء و اهمیت کاشت دستگاه لیزر در بخشها شهری اظهار داشت : به خواسته ارتقاء زیبایی بصری و اهمیت کاشت دستگاه لیزر در بخشها شهری مطابق با سال‌های قبل و با نزدیک شدن به روزها فصل تابستان , سازمان فضای سبز حیطه مبادرت به کاشت بیش از شصت هزاراز انواع دستگاه لیزر فصلی و دائمی در در بولوار سپاه کرد . .
شرکت سعدی افزود : تولیدها گیاهی حیطه که وظیفه رشد اشکال دستگاه لیزر ‌های فصلی و همیشگی را به عهده دارااست سال جاری هم بطور گسترده و متنوع مبادرت به رویش و دستگاه لیزر دان‌گیری انواع دستگاه لیزر ‌های فصلی و همیشگی کرده است .
رییس اداره فضای سبز حوزه‌ تصریح کرد : فضای سبز شهری تحت عنوان بخش جاندار محیط شهری کامل کننده بخش بی‌جان شهر , یعنی ساختار کالبدی شهر است . .

او با اشاره تاثیرات دستگاه لیزر و گیاهان بیان کرد : پژوهش ها نشان می دهد کاشتن دستگاه لیزر و گیاه و به صورت کلی نگاه کردن به دستگاه لیزر منجر برانگیخته شدن حس شور , ادب و طراوت , مثبت اندیشی و دوری از غم و ناراحتی می‌شود .
کمپانی سعدی عنوان کرد : امروزه جامعه‌شناسان , روانشناسان و پزشکان بر این باورندفضای سبز علاوه بر تامین بهداشت جو و اطراف مکان‌های مسکونی , نقش مثبتی در تندرست روحی و کم عقل , بر عهده دارا‌هستند .
در بعضا از مورد ها دیده شده است که فقدان مواد مغذی در برگ های کهنه بیشتر نمایان می‌شود تا برگ های نو جوانه زده . به این شکل حالتی در گیاهان موقعیت موبایلی نامیده میگردد , این بدان مفهوم است که گیاهان مواد مفید را در فیس نیاز از برگی به برگ دیگر منتقل می کنند &# دستگاه لیزر درختچه به ژاپنی ;